Chính phủ yêu cầu cụ thể hóa các tiêu chí, điều kiện khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển KT-XH, nhưng cũng tránh tình trạng lạm dụng việc thu hồi đất, cần bảo đảm phù hợp với Hiến pháp về quyền lợi hợp pháp của người dân.

Tránh lạm dụng thu hồi đất, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân

Lam Thanh | 30/08/2022, 17:18

Chính phủ yêu cầu cụ thể hóa các tiêu chí, điều kiện khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển KT-XH, nhưng cũng tránh tình trạng lạm dụng việc thu hồi đất, cần bảo đảm phù hợp với Hiến pháp về quyền lợi hợp pháp của người dân.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 30.8.2022 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8.2022.

Trong đó nêu rõ, việc sửa đổi Luật Đất đai phải thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng tại Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13; bảo đảm sự thống nhất, tính đồng bộ giữa Luật Đất đai với các luật có liên quan.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương để địa phương chủ động, phát huy trách nhiệm trong phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tế của từng địa phương gắn với trách nhiệm, thẩm quyền được giao; giảm cấp trung gian, tăng tính tự chịu trách nhiệm của địa phương…

Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan, tập trung hoàn thiện dự án Luật Đất đai về nhiều vấn đề.

Cụ thể, về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất (các điều 63, 64, 65), rà soát, hoàn thiện quy định các điều kiện áp dụng đấu giá, đấu thầu, phân định rõ các trường hợp áp dụng hai hình thức này, bảo đảm tính minh bạch, khả thi, thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất (các điều 67, 68), cần cụ thể hóa trong luật các tiêu chí, điều kiện đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng tránh tình trạng lạm dụng để thu hồi đất, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp về quyền lợi hợp pháp của người dân.

Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (điều 146), thống nhất mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Quy định này phù hợp với Nghị quyết 18-NQ/TW và bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên cần đánh giá kỹ tác động, xác định hạn mức bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn nước ta.

Ngoài ra, việc mở rộng cho phép tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa là nội dung lớn, nhạy cảm, cần đánh giá kỹ tác động đối với quy định này; cần quy định cơ chế, điều kiện chặt chẽ, bảo đảm người nông dân có đất để sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực của quốc gia.

dat-dai.jpg
Chính phủ yêu cầu cần tránh lạm dụng thu hồi đất

Về thành lập quỹ hỗ trợ cho người bị thu hồi đất thuộc đối tượng hạn chế khả năng lao động (điều 94): Đây là chính sách nhân văn. Tuy nhiên, cần tiếp tục cân nhắc theo hướng chỉ quy định nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ trong luật và giao Chính phủ quy định chi tiết về các chính sách hỗ trợ cụ thể.

Ngoài ra, việc quy định chủ đầu tư phải dành quỹ đất để UBND cấp tỉnh hoặc chủ đầu tư dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp cho thuê đất đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở di dời do ô nhiễm môi trường, chính sách hỗ trợ khác của nhà nước… là cần thiết.

Tuy nhiên, cần giao quyền chủ động cho địa phương để xác định phương thức hỗ trợ đối tượng này phù hợp với thực tế của từng địa phương, đồng thời cần nghiên cứu quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chí, quy trình phù hợp, không rườm rà để các doanh nghiệp được tiếp cận quỹ đất này công khai, minh bạch, tránh cơ chế xin-cho.

Về cho phép chuyển nhượng, thế chấp “quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm” (các điều 198, 212), quy định này nhằm phát triển thị trường quyền sử dụng đất, tăng thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy các nhà đầu tư lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phù hợp với quan điểm của Nghị quyết số 18-NQ/TW. Tuy nhiên, cần quy định chặt chẽ các điều kiện để tránh trường hợp nhà đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai với nhà nước mà lợi dụng chính sách này để thế chấp, chuyển nhượng thu lời.

Liên quan đến cơ chế tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại (điều 66), nội dung này đã được nêu trong Nghị quyết số 18-NQ/TW. Tuy nhiên, tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 18-NQ/TW là chủ yếu thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Đây là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng cần tiếp tục đánh giá thêm tác động để hoàn thiện nội dung này.

Bài liên quan
Cà Mau thu hồi đất của dự án nhà máy điện rác
UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định thu hồi trên 40.000m2 đất bãi thải, xử lý chất thải tại huyện Cái Nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khó khăn còn lớn, mục tiêu tăng trưởng 6 - 6,5% năm tới có khả thi?
Các chuyên gia cho rằng dù cả kinh tế thế giới lẫn trong nước sang năm vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% năm 2024 có thể thực hiện được.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tránh lạm dụng thu hồi đất, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân