Việc ra quyết định không bổ nhiệm lại công chức của Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ được cho là căn cứ không đúng theo quy định và có dấu hiệu áp đặt, trù dập cấp dưới…

Vì sao Sở Nội vụ Cần Thơ không thực hiện quy trình bổ nhiệm lại công chức?

Hồng Hiếu | 16/05/2019, 13:23

Việc ra quyết định không bổ nhiệm lại công chức của Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ được cho là căn cứ không đúng theo quy định và có dấu hiệu áp đặt, trù dập cấp dưới…

Bất ngờ với quan điểm giải thích luật

Bà Nguyễn Thị Mai Trang được bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ (trực thuộc Sở Nội vụ), thời hạn từ ngày 1.2.2013 đến ngày 1.2.2018. Thế nhưng đến ngày 15.1.2019, ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ mới ra quyết định (số 35/QĐ-SNV) không bổ nhiệm lại công chức đối với bà Trang.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6.2014 đến tháng 2.2017, bà Trang còn được phân công kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử (thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ).

Trước đó, ngày 27.3.2018, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ ký cùng lúc 2 thông báo (số 533 và 542) về việc hết thời hạn bổ nhiệm công chức và chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm công chức đối với bà Trang. Cả 2 bản thông báo này đều không căn cứ vào bất cứ văn bản quy định pháp luật nào về việc bổ nhiệm lại hoặc điều động, phân công công tác.

Việc không bổ nhiệm lại chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ đối với bà Mai Trang,Sở Nội vụ TP.Cần Thơ chỉ căn cứ vào các nội dung như: Kết luận thanh tra số 1188/KL-TTr ngày 15.11.2018 của Thanh tra TP.Cần Thơ về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử; Thông báo số 142/TB-SNV ngày 10.1.2019 của Sở Nội vụ về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với bà Trang.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ thông báo thụ lý khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai Trang - Ảnh: Thanh Cường

Liên quan đến Kết luận thanh tra số 1188/KL-TTr ngày 15.11.2018 của Thanh tra TP.Cần Thơ, ở các bài viết trước chúng tôi đã đề cập, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra, xác minh kiến nghị khởi tố vụ án hình sự của Thanh tra TP.Cần Thơ và đã ra thông báo không khởi tố vụ án vì không đủ căn cứ, cơ sở, tài sản nhà nước không thất thoát!

Điều đáng chú ý là Kết luận thanh tra số 1188 cũng chỉ quy trách nhiệm chung chung: “Nguyên nhân chính dẫn đến các sai phạm, thiếu sót xảy ra tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử là do Giám đốc Trung tâm không tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến các sai phạm, thiếu sót”, chứ không hề nêu rõ đích danh cá nhân nào phải chịu trách nhiệm chính.

Trong khi đó, thời kỳ thanh tra được xác định từ năm 2015-2017, Trung tâm Lưu trữ lịch sử có đến… 3 người làm giám đốc. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Mai Trang được bổ nhiệm vào tháng 6.2014; đến tháng 2.2017, ông Nguyễn Trường Giang lên thay bà Trang; tháng 8.2017, bà Nguyễn Thị Huỳnh Liên được bổ nhiệm làm Phó giám đốc, phụ trách Trung tâm.

Bà Mai Trang cho rằng trong quyết định số 35/QĐ-SNV, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ có dựa vào khoản 3, điều 82 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, để không bổ nhiệm lại chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Văn thư -lưu trữ là căn cứ không đúng quy định và đã khiếu nại, yêu cầu Sở Nội vụ TP.Cần Thơ thu hồi lại quyết định này.

Quyết định số 143/QĐ-SNV ngày 14.3.2019 của Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ bác bỏ khiếu nại yêu cầu thu hồi quyết định số 35/QĐ-SNV của bà Nguyễn Thị Mai Trang - Ảnh: Thanh Cường

Trả lời khiếu nại của bà Trang, tại quyết định số 143/QĐ-SNV (ngày 14.3.2019), Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ khẳng định việc khiếu nại là “sai toàn bộ” và “không có cơ sở để xem xét giải quyết” nên giữ nguyên quyết định số 35/QĐ-SNV.

Khoản 3, điều 82 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (cán bộ, công chức đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc), theo Sở Nội vụ TP.Cần Thơ… “diễn giải”: có nội dung quy định liên quan đến vấn đề “bổ nhiệm”! Đây là quy định chung về công tác bổ nhiệm, bao gồm “bổ nhiệm”, “bổ nhiệm lại” và “bổ nhiệm ngạch” (?).

Bà Mai Trang băn khoăn: “Tôi cảm thấy bất ngờ với quan điểm giải thích luật của lãnh đạo Sở Nội vụ. Vì khoản 3, điều 82 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 không quy định về vấn đề “bổ nhiệm lại” mà chỉ quy định vấn đề bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm (lần đầu) hay “bổ nhiệm lại” đã có các nghị định và văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện cụ thể”.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao Thanh tra TP.Cần Thơ tiến hành xác minh làm rõ nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai Trang liên quan đến quyết định số 143/QĐ-SNV của Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ - Ảnh: Thanh Cường

Và ngày 2.5.2019, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã giao Thanh tra TP.Cần Thơ tiến hành xác minh làm rõ nội dung khiếu nại của bà Mai Trang liên quan đến quyết định số 143/QĐ-SNV của Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ, báo cáo trước ngày 22.5.

Chưa xem xét toàn diện, thấu đáo

Bà Mai Trang cho rằng việc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ viện dẫn khoản 3, điều 82 Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 làm 1 trong những căn cứ để không bổ nhiệm lại bà là chưa xem xét toàn diện, thấu đáo.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2012, UBND TP.Cần Thơ đã có quyết định số 20/2012/QĐ-UBND quy định rất cụ thể về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chức. Tuy nhiên, Sở Nội vụ TP.Cần Thơ đã không xem xét thực hiện quyết định này.

Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND được xây dựng trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15.3.2010 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12.4.2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19.2.2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ.

Theo đó, tại điều 7, mục 2, chương 2 của quyết định số 20 quy định về điều kiện bổ nhiệm lại công chức không hề đề cập đến việc công chức không được xem xét bổ nhiệm lại nếu có “đơn tường trình” hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra…

Đáng chú ý, mặc dù giải thích quyết định số 35/QĐ-SNV 15.1.2019 là quyết định không bổ nhiệm lại chứ không phải quyết định “cách chức” bà Nguyễn Thị Mai Trang nhưng từ tháng 8.2018, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ đã có quyết định (số 710/QĐ-SNV) bổ nhiệm người khác giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Ngay sau quyết định số 35/QĐ-SNV được ban hành, ngày 17.1.2019, tân Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ đương nhiệm ký quyết định “phân công” bà Trang về Phòng Quản lý văn thư - Lưu trữ thuộc Chi cục. Tiếp theo đó, Trưởng phòng Quản lý văn thư - Lưu trữ tiếp tục phân công bà Trang làm nhiệm vụ “chuyên viên” của cơ quan này.

Cho đến thời điểm hiện nay, bà Mai Trang vẫn chưa nhận được bất cứ hình thức kỷ luật nào (cả về mặt Đảng và chính quyền). Về mặt Đảng, bà Trang vẫn đang là Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Nội vụ, Bí thư Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ, dù… làm “lính”.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Thành, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan dân chính đảng, Thành ủy Cần Thơ cho biết: Thời gian qua, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ vẫn làm nhiệm vụ theo nghị quyết của Đảng ủy Sở Nội vụ, nghĩa là vẫn duy trì chế độ sinh hoạt, tuyên truyền giáo dục về chủ trương, nghị quyết; làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đảng viên và quần chúng trong phạm vi quản lý.

Thông báo của Sở Nội vụ TP.Cần Thơ về việc kết thúc thời hạn xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Mai Trang - Ảnh: Thanh Cường

Liên quan đến thông báo số 142/TB-SNV của Sở Nội vụ về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Mai Trang, sáng 15.5, ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ xác nhận: Sở Nội vụ đã có thông báo kết thúc thời hạn xử lý kỷ luật đối với bà Trang để thực hiện lại quy trình xử lý kỷ luật công chức theo quy định tại Nghị định số 34 (ngày 17.5.2011) của Chính phủ. Ông cũng khẳng định: Việc xem xét xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với bà Nguyễn Thị Mai Trang sẽ được Đảng ủy Sở Nội vụ tiến hành sau khi có kết quả kỷ luật về mặt chính quyền.

Nhóm PV
Bài liên quan
Thông báo sáp nhập, Gojek và Tokopedia hóa tập đoàn công nghệ hàng đầu ASEAN đấu với Grab, Sea
Vụ sát nhập Gojek và Tokopedia dự kiến ​​sẽ làm rung chuyển làng công nghệ đang phát triển nhanh chóng của Đông Nam Á.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Sáng 19.5: Thêm 30 ca COVID-19 trong nước, riêng Bắc Ninh 16 ca, Bắc Giang 10 ca
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Bản tin sáng 19.5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 30 ca mắc COVID-19 trong nước tại 4 tỉnh, thành phố, trong đó riêng Bắc Ninh 16 ca, Bắc Giang 10 ca. Số ca mắc bệnh đều ghi nhận tại khu cách ly, phong toả.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao Sở Nội vụ Cần Thơ không thực hiện quy trình bổ nhiệm lại công chức?