Trong đó có 1 Ủy viên Bộ Chính trị và 4 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá 12; 14 nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng; 1 nguyên Phó thủ tướng Chính phủ; 5 Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng; 2 Bí thư Tỉnh uỷ, 5 nguyên Bí thư Tỉnh uỷ và 17 là tướng lĩnh.

Đã kỷ luật hơn 70 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý

Bùi Trí Lâm | 10/11/2019, 09:51

Trong đó có 1 Ủy viên Bộ Chính trị và 4 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá 12; 14 nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng; 1 nguyên Phó thủ tướng Chính phủ; 5 Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng; 2 Bí thư Tỉnh uỷ, 5 nguyên Bí thư Tỉnh uỷ và 17 là tướng lĩnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội vừatổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao

Theo đó, từ ngày 7.10 đến ngày 12.10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.

Đối với công tác nhân sự, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá 12.

Đồng thời, xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng khoá 10, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trương Minh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá 12, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Như vậy, kể từ đầu nhiệm kỳ khoá 12 đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý.

Trong đó có 1 Uỷ viên Bộ Chính trị và 4 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá 12, 14 nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 1 nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, 5 Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng, 2 Bí thư Tỉnh uỷ, 5 nguyên Bí thư Tỉnh uỷ và 17 là tướng lĩnh; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự.

5 quan điểm cho nhiệm kỳ mới

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, một trong những nội dung được tập trung cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương 11 là Dự thảo Báo cáo chính trị.

Theo đó, về kết cấu Dự thảo Báo cáo chính trị có 15 vấn đề chính, đó là: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, diện mạo đất nước qua 30 năm đổi mới; Tầm nhìn và định hướng phát triển; Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững; Tiếp tục hoàn thiện thể chế và phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó là tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao ứng dụng phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ; Xây dựng và phát huy giá trị, sức mạnh văn hóa con người Việt Nam; Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; Quản lý sử dụng hiệu quả đất đai tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu;

Đồng thời tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Triển khai đồng bộ, hiệu quả sáng tạo hoạt động đối ngoại; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng;

6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026

Tại hội nghị lần thứ 11, Trung ương nhận định thời gian tới, đất nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, Trung ương đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo.

Đó là kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở nguyên tắc cơ bản luật pháp quốc tế, phát triển văn hóa là tinh thần con người Việt Nam; Bồi dưỡng sức dân, phát huy ý chí tự lực, tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng thành tựu công nghệ 4.0.

Đồng thời kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu của đất nước.

Theo đó, nhiệm vụ là đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của đảng, xây dựng tổ chức bộ máy vận hành thông suốt hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.

Đổi mới mô hình tăng trưởng, phù hợp với nền kinh tế thị trường, phù hợp các loại hình sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh.

Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, chủ động xử lý tốt các vấn đề an ninh phi truyền thống, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững môi trường hòa bình ổn định phát triển.

Tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy sức mạnh, giá trị văn hóa con người Việt Nam, thực hiện hiệu quả công bằng xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phát huy quyền làm chủ, quyền con người, tăng cường, củng cố niềm tin của dân với Đảng. Quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, rừng, biển, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lam Thanh
Bài liên quan
Xử lý cán bộ vi phạm quy định phòng chống dịch tại nhiều địa phương
Điển hình như tại Vĩnh Phúc, Chủ tịch phường, 2 Trưởng Công an phường và 2 cán bộ cơ sở bị đình chỉ công tác vì liên quan đến công tác quản lý địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam ghi nhận 28 ca mắc COVID-19 vào sáng 11.5
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Bộ Y tế cho biết có thêm 28 ca mắc COVID-19 trong nước tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2. Việt Nam hiện có 3.489 bệnh nhân.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đã kỷ luật hơn 70 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý