Đông Anh.

Muốn di sản sống, phải đầu tư cho con người
7 tháng trước Văn hóa
Theo nghiên cứu của Hội đồng Anh, người dân Việt Nam còn chưa nhận định đúng về trách nhiệm của mình trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa hoặc cho rằng đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý, cơ quan chức năng. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần thay đổi nhận thức và xác định con người, cộng đồng, chủ thể nắm giữ di sản là trung tâm phát triển.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO