Bộ Tài nguyên - Môi trường tuyển chọn 1 nhiệm vụ và giao trực tiếp 2 nhiệm vụ cho đơn vị thuộc Bộ.

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai để chuẩn bị việc sửa đổi luật

Thu Anh | 10/06/2021, 15:39

Bộ Tài nguyên - Môi trường tuyển chọn 1 nhiệm vụ và giao trực tiếp 2 nhiệm vụ cho đơn vị thuộc Bộ.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH-CN cấp bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025”, trong đó tuyển chọn 1 nhiệm vụ và giao trực tiếp 2 nhiệm vụ.

Cụ thể, lãnh đạo Bộ giao trực tiếp cho Viện Nghiên cứu quản lý đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai) nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất hoàn thiện quy định về phân loại đất và chế độ quản lý, sử dụng đất đa mục đích, xây dựng công trình đa năng nhằm phục vụ sửa đổi Luật Đất đai năm 2013”.

Theo Bộ Tài nguyên - Môi trường, các sản phẩm dự kiến đạt được cần có báo cáo tổng quan cơ sở khoa học về phân loại đất phục vụ quản lý và sử dụng đất đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay; kinh nghiệm của thế giới và bài học cho Việt Nam.

Báo cáo đánh giá thực trạng việc quản lý, sử dụng đất theo chế độ, hệ thống phân loại đất hiện hành, trong đó xác định các tồn tại, bất cập khi sử dụng hệ thống phân loại theo Luật Đất đai 2013, các vướng mắc trong thực tiễn phát sinh khi thi hành Luật Đất đai 2013 đối với những dự án đa mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình đa năng…

nghien-cuu-hoan-thien-chinh-sach-phap-luat-ve-tai-nguyen-moi-truong-2021-2025.jpg
Ảnh: Internet

Trung tâm Điều tra và quy hoạch đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai) được giao nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý chất lượng tài nguyên đất và phục hồi đất bị thoái hóa”.

Theo đó, mục tiêu chính là hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác hoạch định chính sách về quản lý, bảo vệ và cải tạo chất lượng tài nguyên đất. Đề xuất các tiêu chí xác định khu vực đất cần bảo vệ và phục hồi đất bị thoái hóa. Đề xuất bổ sung các quy định pháp luật về trách nhiệm quản lý chất lượng đất của các cơ quan quản lý nhà nước, về quyền và nghĩa vụ của đối tượng sử dụng đất trong việc bảo vệ và phục hồi đất bị thoái hóa.

Ngoài 2 nhiệm vụ được Bộ giao trực tiếp cho các đơn vị, Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng tuyển chọn cá nhân, nhóm nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà phải thu hồi đất”.

Trong nhiệm vụ này, Bộ yêu cầu đề xuất được các tiêu chí, điều kiện sử dụng đất nhằm điều chỉnh các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư phục vụ việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

Lãnh đạo bộ giao Vụ trưởng Vụ KH-CN và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xét duyệt hồ sơ thuyết minh, thẩm định nội dung, dự toán kinh phí, trình phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu KH-CN nêu trên theo quy định hiện hành.

Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất đến ngày 8.7.2021 và Bộ Tài nguyên - Môi trường chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua trang thông tin điện tử của Vụ KH-CN tại địa chỉ: http://vukhcn.monre.gov.vn hoặc Hệ thống quản lý hoạt động KH-CN, Bộ Tài nguyên - Môi trường.

Bài liên quan
Bộ TN-MT hướng dẫn kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã soạn thảo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phút nghẹt thở với ca ép tim giành sự sống cho bệnh nhân COVID-19
1 giờ trước Y học - sức khỏe
Lằn ranh giữa sự sống và cái chết bên trong các Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 là rất mong manh. Các bác sĩ ở đây phải tranh thủ từng giây, từng phút để hồi sinh lại nhịp đập, kịp thời đưa bệnh nhân thoát khỏi “lưỡi hái thần chết”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghiên cứu hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai để chuẩn bị việc sửa đổi luật