Thủ tướng chỉ đạo, khi tham dự các phiên họp, thành viên Chính phủ phải chuẩn bị báo cáo tóm tắt, trình bày ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý đối với nội dung thảo luận, xin ý kiến.

Thủ tướng chấn chỉnh Quy chế làm việc của Chính phủ

Trí Lâm | 08/06/2016, 10:30

Thủ tướng chỉ đạo, khi tham dự các phiên họp, thành viên Chính phủ phải chuẩn bị báo cáo tóm tắt, trình bày ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý đối với nội dung thảo luận, xin ý kiến.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các bộ, cơ quan trong việc tham gia, phối hợp giải quyết công việc, ngày 7.6, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

Theo đó, về việc tham dự các phiên họp, cuộc họp, các thành viên Chính phủ phải dành thời gian tham dự đầy đủ. Để tiết kiệm thời gian và tập trung thảo luận, thành viên Chính phủ được phân công phải chuẩn bị báo cáo tóm tắt, trình bày ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý đối với nội dung thảo luận, xin ý kiến.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan chủ trì trình báo cáo, đề án phải chuẩn bị tài liệu khẩn trương, gửi Văn phòng Chính phủ trước khi họp ít nhất 3 ngày. Các thành viên Chính phủ tiếp tục duy trì việc sử dụng tài liệu phiên họp được gửi qua hộp thư điện tử công vụ của Chính phủ.

Đối với cuộc họp của Thường trực Chính phủ, cuộc họp do Thủ tướng, Phó thủ tướng chủ trì, yêu cầu lãnh đạo bộ, cơ quan dự đúng thành phần được mời, không cử người không đủ thẩm quyền dự họp.

Khi được yêu cầu, người dự họp phải có quan điểm tham mưu, ý kiến đề xuất về nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của bộ, cơ quan mình. Ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của bộ, cơ quan và là cơ sở để người chủ trì xem xét, kết luận về nội dung họp.

Đối với cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng liên ngành do Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì: Thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng khi được mời họp phải tham dự đúng thành phần và tham gia có trách nhiệm đối với công việc chung của Ban, Ủy ban, Hội đồng.

Về việc thực hiện Chương trình công tác, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan tập trung chỉ đạo chuẩn bị các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động thực hiện các quy trình, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình các đề án theo kế hoạch.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ theo dõi, thống kê chi tiết kết quả thực hiện Chương trình công tác của từng bộ, cơ quan, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.

Về thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo, phân công, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ, công việc; khẩn trương khắc phục tình trạng chậm triển khai văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu cập nhật đầy đủ, liên tục kết quả thực hiện nhiệm vụ vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi đã được kết nối liên thông giữa Văn phòng Chính phủ với các Bộ, cơ quan, địa phương.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan cần tăng cường trách nhiệm trong các hoạt động phối hợp, đặc biệt là trong giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực. Bộ, cơ quan được hỏi ý kiến phải trả lời đầy đủ, đúng hạn, rõ quan điểm đối với các vấn đề do Bộ, cơ quan khác hỏi ý kiến.

Trí Lâm
Bài liên quan
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện chương trình phục hồi kinh tế
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm hiệu quả, khả thi.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh lập kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi
3 giờ trước Tin tức - sự kiện
Bộ Y tế vừa gửi công điện tới các tỉnh thành đề nghị địa phương căn cứ vào tình hình dịch và nguồn cung ứng vắc xin để tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 12-17 tuổi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng chấn chỉnh Quy chế làm việc của Chính phủ