UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi lên Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

TP.HCM kiến nghị xử lý gần 700 cán bộ né tránh, thiếu trách nhiệm

Tú Viên | 04/09/2023, 19:00

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi lên Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Từ năm 2021 đến tháng 6.2023, TP.HCM thực hiện 462 cuộc thanh tra; 823 cuộc kiểm tra, 2.437 cuộc giám sát hoạt động công vụ và ban hành kết luận 762 cuộc.

Các cuộc còn lại không ban hành kết luận mà chỉ ban hành báo cáo kết quả kiểm tra, văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót được phát hiện qua hoạt động kiểm tra, giám sát.

Những vi phạm chủ yếu được chỉ ra là thời gian tham mưu xử lý hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định. Chưa làm tốt công tác tham mưu, đề xuất trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

z4518120528248-4fc67bd88e31d1c-9695-8916-1689400258.jpeg
Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chỉ đạo kiểm điểm, xử lý các trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm

Những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý thu, chi tài chính, ngân sách, cải cách hành chính. Một số cá nhân chưa chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị.

Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền gần 98 tỉ đồng và 1.598,9m2 đất;

Kiến nghị thu hồi gần 61 tỉ đồng và 1.598,9m2 đất. Kiến nghị xử lý khác về kinh tế hơn 37 tỉ đồng.

Kiến nghị xử lý hành chính 152 tổ chức và 899 cá nhân; Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 6 vụ.

Kết quả, đã thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 55 tỉ đồng; xử lý hành chính 104 tổ chức và 875 cá nhân; Chuyển cơ quan điều tra 6 vụ, trong đó 2 vụ đã khởi tố.

Theo UBND TP.HCM, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế: còn vi phạm về tiếp công dân; trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, môi trường, thu, chi tài chính…

Nguyên nhân là do thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị thiếu quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Trong thời gian tới, TP.HCM tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong thực thi công vụ.

Thành phố xác định đây là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; gắn thực thi công vụ với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng quý, năm và là một trong những cơ sở để xem xét việc bố trí cán bộ để đào tạo, quy hoạch chức vụ quản lý.

Bài liên quan
TP.HCM hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính trong quý 3/2024
Theo Thành ủy TP.HCM, việc sắp xếp đơn vị hành chính không gây xáo trộn lớn, ít ảnh hưởng đến đời sống người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nhiều yếu tố tích cực giúp bất động sản công nghiệp tiếp tục duy trì vị trí 'ngôi sao'
Bất động sản (BĐS) công nghiệp là phân khúc duy trì vị trí “ngôi sao” ngay trong bối cảnh thị trường chung trầm lắng. Năm 2024, các chuyên gia cho rằng phân khúc này tiếp tục duy trì sự phát triển.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM kiến nghị xử lý gần 700 cán bộ né tránh, thiếu trách nhiệm