Sáng 8.12, tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa 10, HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về triển khai, thực hiện các dự án NƠXH trên địa bàn TP.
Khoa học - công nghệ

Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu các dự án NƠXH

Tú Viên 15:09 08/12/2023

Sáng 8.12, tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa 10, HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về triển khai, thực hiện các dự án NƠXH trên địa bàn TP.

Theo quyết nghị, HĐND TP tán thành và thông qua “Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016-2025”.

Các dự án phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) của TP trong thời gian qua mặc dù chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn về nhà ở của các nhóm đối tượng được hưởng chính sách NƠXH theo quy định pháp luật nhưng đã giải quyết một phần nhu cầu của một bộ phận dân chúng thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… góp phần vào việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

TP cũng đã quan tâm thực hiện một số chính sách hỗ trợ, thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển các dự án NƠXH, cũng như chính sách hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi để mua NƠXH Việc này đã giúp nhiều gia đình chính sách, công chức, viên chức, người có thu nhập thấp… có điều kiện được mua, thuê NƠXH.

08-12-2023-hdnd-tphcm-thong-qua-nghi-quyet-ve-trien-khai-thuc-hien-cac-du-an-nha-o-xa-hoi-9aa97b62-details.jpeg
Biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

HĐND TP giao UBND TP tập trung đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch phát triển NƠXH giai đoạn 2021-2025 với chỉ tiêu dự kiến phát triển thêm khoảng 2,5 triệu mét vuông sàn xây dựng (tương đương 35.000 căn hộ); rà soát, đánh giá cụ thể về pháp lý, tiến độ và khả năng thực hiện của các dự án NƠXH trên địa bàn TP, từ đó xác định cụ thể các dự án NƠXH trọng tâm cần phát triển trong giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030, có phân kỳ hằng năm để theo dõi sát tiến độ triển khai.

Nghị quyết nêu rõ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu về các dự án NƠXH, thống nhất quản lý kết nối toàn bộ quá trình từ khi chuẩn bị đầu tư đến khi thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng; xét duyệt đối tượng; thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng được sở hữu NƠXH; cần phân công, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của cơ quan đầu mối trong tham mưu giúp UBND TP về công tác quản lý, rà soát, thống kê, đánh giá đối với toàn bộ quá trình triển khai các dự án NƠXH trên địa bàn.

HĐND TP yêu cầu UBND TP khẩn trương hoàn chỉnh việc lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, trong đó có quy hoạch xây dựng NƠXH, nhà lưu trú cho công nhân; đảm bảo trình phê duyệt trong năm 2024 để làm cơ sở phê duyệt các đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đang được UBND quận huyện và TP.Thủ Đức tổ chức lập, cũng như làm cơ sở cho việc triển khai các dự án NƠXH trên địa bàn TP phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của TP trong giai đoạn tiếp theo.

HĐND TP giao UBND thực hiện giải pháp khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích đối với quỹ đất để xây dựng NƠXH nhằm tránh lãng phí nguồn lực đất đai; hỗ trợ, tạo điều kiện đối với chủ đầu tư chấp hành tốt các quy định, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án; có biện pháp xử lý cụ thể đối với các chủ đầu tư thực hiện dự án không đảm bảo chất lượng, cố tình kéo dài thời gian thực hiện dự án, chậm đầu tư các công trình công cộng, chậm bàn giao hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu các dự án NƠXH