Chính phủ yêu cầu EVN đàm phán với các chủ đầu tư mức giá điện gió, điện mặt trời tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới điện.

Yêu cầu EVN đàm phán giá, đưa điện gió, điện mặt trời lên lưới điện

Tuyết Nhung | 18/05/2023, 11:03

Chính phủ yêu cầu EVN đàm phán với các chủ đầu tư mức giá điện gió, điện mặt trời tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới điện.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Cuộc họp về thực hiện kết luận của lãnh đạo Chính phủ liên quan đến đàm phán giá bán điện đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành đầu tư xây dựng xong chưa được vận hành.

862656e9-c2b1-4c4e-b6a8-8ea9a838fcc3.jpeg

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ, để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, Chính phủ đã và đang thực hiện các giải pháp cần thiết để chuyển đổi năng lượng quốc gia, trong đó có các chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo. 

Thời gian qua, nhiều nhà máy điện gió, điện mặt trời đã được đầu tư, đưa vào sử dụng, bổ sung nguồn điện quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn nhiều dự án đã được doanh nghiệp đầu tư nhưng chưa được đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Để kịp thời khắc phục tình trạng này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 3.10.2022, Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 7.1.2023 theo đúng quy trình, thủ tục và quy định.

Trong thời gian chưa có quy định cụ thể về phương pháp định giá, đàm phán giá, Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn cụ thể về phương pháp tính, đàm phán giá điện đối với điện gió, điện mặt trời. Chỉ đạo các cơ quan đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các dự án đã hoàn thành.

Đối với các dự án đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, hoàn tất hồ sơ pháp lý theo quy định, Bộ Công Thương khẩn trương có văn bản trước ngày 20.5 chỉ đạo EVN đàm phán với các chủ đầu tư mức giá tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới điện. Sau khi đàm phán xong, thống nhất giá sẽ được thanh quyết toán theo giá chính thức kể từ ngày phát lên lưới điện.

Đối với dự án chưa đủ điều kiện vận hành, còn vướng mắc về thủ tục pháp lý, Bộ Công Thương và các địa phương nơi có dự án điện chuyển tiếp khẩn trương hướng dẫn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục hồ sơ theo quy định.

Đối với dự án chuyển tiếp đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đã có trong quy hoạch điện VII điều chỉnh nhưng đã hết kỳ quy hoạch, Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp và địa phương có dự án thực hiện đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16.6.2022 của Quốc hội và các quy định có liên quan khác.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trước ngày 25.5.2023 hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố thực hiện việc xem xét, quy định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp có thời gian thực hiện quá 24 tháng so với thời hạn được quy định tại Giấy chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu theo đúng quy định.

Được biết, tính đến ngày 10.5, có 31/85 dự nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp với tổng công suất là 1.956,8MW, đã nộp hồ sơ đàm phán mua điện với EVN.

Trong đó, có 2 nhà máy đã được EVN duyệt giá tạm thời là điện gió Nam Bình 1 (Đắk Nông) và điện gió Viên An (Cà Mau).

EVN cho biết, trong số 31 hồ sơ, có 15 dự án hoàn thiện hồ sơ và đang thỏa thuận giá điện; 11 dự án chưa gửi đầy đủ hồ sơ và cần làm rõ một số vấn đề liên quan đến pháp lý của dự án; 5 dự án mới gửi hồ sơ đang được EVN rà soát.

Đã có 16 nhà đầu tư đề xuất về việc áp dụng mức giá tạm trong thời gian đàm phán. Trong đó, đã có 6 nhà máy điện đã họp và thống nhất mức giá điện tạm thời với EVN bao gồm: Điện gió Nam Bình 1, Viên An, Hưng Hải Gia Lai, điện gió - mặt trời Phù Mỹ 1, điện mặt trời Phù Mỹ 3 và điện gió Hanbaram.

Bài liên quan
Tàu khổng lồ xây trang trại điện gió ngoài khơi Nhật Bản
Con tàu Blue Wind sẽ đóng vai trò là nền tảng cho các dự án xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi trên khắp Nhật Bản.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Người soi đường cho văn nghệ sĩ trong thời đại mới
một giờ trước Văn hóa
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà văn hóa lớn, nhà lãnh đạo hết lòng vì sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Những quan điểm kết tinh từ tầm vóc trí tuệ của Tổng bí thư và của Đảng trong giai đoạn vừa qua đã từng bước đưa văn hóa trở thành “sức mạnh mềm”, là nền tảng để phát triển đất nước, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Yêu cầu EVN đàm phán giá, đưa điện gió, điện mặt trời lên lưới điện