Thanh tra TP Hà Nội đã công bố dự thảo Kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn tại xã Đồng Tâm trong đó xác định đất tranh chấp tại Đồng Tâm là đất quốc phòng, đồng thời cho rằng UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng.

Có sự buông lỏng quản lý đất quốc phòng khu sân bay Miếu Môn, Đồng Tâm

Nam Phong | 07/07/2017, 13:04

Thanh tra TP Hà Nội đã công bố dự thảo Kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn tại xã Đồng Tâm trong đó xác định đất tranh chấp tại Đồng Tâm là đất quốc phòng, đồng thời cho rằng UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng.

Thanh tra TP: Đất tranh chấp tại Đồng Tâm là đất quốc phòng

Tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức sáng nay, đoàn thanh tra TP. Hà Nội đã công bố dự thảo Kết luậnthanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn tại xã Đồng Tâm sau 45 ngày làm việc.Thành phần tham dự buổi công bố có đại diện UBND TP.Hà Nội, các cơ quan TƯ, UBND huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm và đại diện người dân xã Đồng Tâm…

Theo quyết định số 113/TTg ngày 14.4.1980 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 386-QĐ/UB ngày 10.11.1981 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình, Quyết định số 5383/QĐ-UBND ngày 20.10.2014 của UBND TP. Hà Nội, kết quả đo đạc, kiểm tra mốc giới sân bay Miếu Môn ngày 21.6.2017 thì từ năm 1981 tới nay, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn được giới hạn bởi các mốc giới bê tông cốt thép được cắm trên thực địa còn nguyên, là đất quốc phòng, do các đơn vị quốc phòng quản lý và sử dụng, diện tích 236,9ha, tăng 28,9 ha so với diện tích được ghi trong Quyết định 113 của Thủ tướng.

Diện tích 28,9ha tăng này chính là diện tích 31,9ha bị ảnh hưởng của việc thi công theo quyết định số 386-QĐ/UB ngày 10.11.1981 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình, thuộc địa giới hành chính huyện Chương Mỹ, không sản xuất nông nghiệp được và nằm trong quy hoạch giai đoạn 2 xây dựng sân bay Miếu Môn mà Nông trường quốc doanh Lương Mỹ đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh (sau này khi trừ đường giao thông 2,5ha và sai số do đo đạc0,5ha). Trong diện tích 236,9 ha có 64,11 ha đất thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm (giảm 0,55 ha so với diện tích đất 3 đơn vị đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh trước đây và sai số đo đạc).

Đất đồng Sênh, xã Đồng Tâm

Về việc quản lý và sử dụng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm: Thanh tra TP Hà Nội đánh giá, quyết định số 386 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình, Bộ Tư lệnh công binh đã nhận bàn giao, đền bù 239,9 ha đất, trong đó có 64,66 ha đất thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm do 3 đơn vị bàn giao (HTX nông nghiệp Đồng Tâm 14,36 ha; Xí nghiệp vôi đá Miếu Môn 3 ha; Nông trường quốc doanh Lương Mỹ 14,3ha).

Theo Thanh tra TP., trong quá trình quản lý, các đơn vị quốc phòng đã cắm mốc giới bê tông cốt thép tại thực địa, lập các sơ đồ năm 1988, 1992, bản đồ hiện trạng sân bay Miếu Môn năm 2013 xây dựng các công trình phục vụ quốc phòng.

Tuy nhiên, khi nhận bàn giao 31,9ha đất bị ảnh hưởng của thi công do Nông trường quốc doanh Lương Mỹ bàn giao, các đơn vị quốc phòng đã không báo cáo Bộ Quốc phòng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định, là thiếu sót; không thực hiện di dời 5 hộ được Uỷ ban hành chính xã Đồng Tâm cho mượn đất để làm nhà ở và sản xuất cải thiện đời sống trên đất quốc phòng từ trước năm 1980, để các hộ lấn chiếm, cho tặng, chuyển nhượng, xây dựng công trình trái phép là buông lỏng quản lý đất quốc phòng. Mặt khác, trong quá trình quản lý, sử dụng, các đơn vị quốc phòng đã ký hợp đồng giao khoán hằng năm với UBND xã Đồng Tâm để xã giao các đội sử dụng vào mục đích nông nghiệp là không đúng quy định).

Năm 2014, Lữ đoàn 28 đã xác định diện tích đất sân bay đang quản lý là 239,2 ha, lập hồ sơ đề nghị UBND TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng tại thông báo số 961A/TB-LĐ ngày 23.10.2014 trả lời công dân tố cáo thực tế hiện nay đơn vị vẫn quản lý diện tích 208 ha được thể hiện quađường bao 16 mốc giới, là thiếu chính xác, không đúng với thực tế và hồ sơ quản lý đất đai do các đơn vị quản lý.

Thanh tra TP:Buông lỏng quản lý để dân xây nhà trên đất quốc phòng

Thanh tra TP cũng cho rằng UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng. Mặt khác, từ năm 2003 tới năm 2010, UBND xã Đồng Tâm đã xác nhận các hồ sơ thừa kế, cho, tặng, chuyển nhượng của các hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng là trái thẩm quyền về quản lý đất đai.

Năm 2016, thực hiện các quyết định của các cấp có thẩm quyền về thực hiện công tác GPMB di dời các hộ dân đang sử dụng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm; UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo, UBND huyện Mỹ Đức đã triển khai công khai công tác GPMB là đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Tuy nhiên, tại các dự thảo các phương án bồi thường hỗ trợ 14 hộ dân, chưa làm rõ nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng, thời điểm phát sinh công trình xây dựng, việc ăn ở thực tế của từng hộ là chưa chặt chẽ, do đó, UBND huyện Mỹ Đức và các ngành có liên quan đã thống nhất thu hồi các dự thảo này.

Thanh tra TP. Hà Nội khẳng định, vào tháng 2.2017, dù UBND xã Đồng Tâm đã có thông báo nêu rõ đây là đất quốc phòng, đề nghị người dân không được vi phạm nhưng một số người dân vẫn tự ý tổ chức đo đạc, phân lô trên phần diện tích đất Tập đoàn Viễn thông Quân đội đang thực hiện dự án quốc phòng trong phần diện tích sân bay Miếu Môn. Cụ thể, trong các ngày từ 25 đến 28.2.2017, một số công dân vẫn đưa máy móc vào để chia đất, xây dựng công trình trái phép là hành vi chiếm đất quốc phòng, vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Về việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của một số công dân xã Đồng Tâm: Thanh tra TP. Hà Nội nêu, từ cuối 2013 đến trước 2017, có 47 nội dung tố cáo cán bộ xã Đồng Tâm có sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn xã Đồng Tâm (không liên quan đến đất sân bay Miếu Môn) đã được huyện và thành phố giải quyết theo quy định. Qua giải quyết đơn thư, thành phố đã chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm của lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm. Đến nay, đã kỷ luật về mặt Đảng đối với 19 cá nhân sai phạm. Công an huyện Mỹ Đức đã khởi tố 14 bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng (nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm).

Làm rõ 3 kiến nghị của ông Lê Đình Kình

Đối với kiến nghị của ông Lê Đình Kình và một số công dân xã Đồng Tâm, đã được Thanh tra TP. Hà Nội làm rõ. Theo đó, không có diện tích 59 ha đất nông nghiệp xứ đồng Sênh như công dân nêu, diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới xã Đồng Tâm chỉ có 64,11ha, là đất quốc phòng; đề nghị trả tiền bồi thường về đất khi GPMB khu đất 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng cho nhân dân xã là không có cơ sở; diện tích 28,7ha chênh lệch giữa quyết định số 5383 của TP. Hà Nội với quyết định 113 của Thủ tướng chính là diện tích 31,9ha bị ảnh hưởng của thi công thuộc địa giới hành chính huyện Chương Mỹ nằm trong giai đoạn 2 sân bay Miếu Môn.

Qua quá trình thanh tra, Thanh tra TP. Hà Nội kiến nghị UBND TP Hà Nội có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân trực tiếp quản lý sân bay Miếu Môn để xảy ra những sai sót nêu tại kết luận; Chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan, UBND huyện Mỹ Đức, UBND xã Đồng Tâm kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những thiếu sót nêu tại kết luận, rà soát kỹ để xây dựng lại phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân, trường hợp phát hiện có vi phạm về đất đai thì xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kiến nghị giao UBND huyện Mỹ Đức phối hợp với các đơn vị quốc phòng di chuyển tài sản, hoa màu, trả lại mặt bằng cho Tập đoàn Viễn thông quân đội để thực hiện xây dựng các công trình quốc phòng.

Đồng thời chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức và cá nhân có liên quan đối với quản lý, sử dụng đất quốc phòng để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức và cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng xây dựng sân bay Miếu Môn thuộc địa giới xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Nam Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm
1 giờ trước Tin tức - sự kiện
Ngày 30.11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tổ chức hội nghị lần thứ 19 mở rộng. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Có sự buông lỏng quản lý đất quốc phòng khu sân bay Miếu Môn, Đồng Tâm