UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh, vận hành đối với loại hình căn hộ du lịch (Condotel), văn phòng kết hợp du lịch (Officetel) và biệt thự du lịch (Resort villa) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội yêu cầu quản chặt việc đầu tư, xây dựng, kinh doanh Condotel, Officetel

Bùi Trí Lâm | 30/08/2020, 14:11

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh, vận hành đối với loại hình căn hộ du lịch (Condotel), văn phòng kết hợp du lịch (Officetel) và biệt thự du lịch (Resort villa) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố giao các sở ngành, UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương về vấn đề này. Đồng thời, chủ động rà soát theo các lĩnh vực quản lý, nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu, đề xuất các nội dung về quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển đô thị, sử dụng đất đai, báo cáo UBND thành phố...

UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 703/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14.2.2020 và các văn bản hướng dẫn khác, các quy định hiện hành có liên quan; chủ trì trong việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở có đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản; phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung, thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Đồng thời, rà soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt và việc thực hiện giao đất, cho thuê đất của từng dự án để xác định mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp đủ điều kiện thì thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và không làm thay đổi quy mô, mục tiêu, quy hoạch của dự án.

UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của nhà đầu tư trong quá trình thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng có chức năng văn phòng kết hợp lưu trú và các dự án đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch), kiểm soát chặt chẽ các dự án đề xuất chuyển đổi các chức năng không phải nhà ở thành nhà ở trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham gia ý kiến, đề xuất kịp thời các nội dung về quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ. Kiểm soát về chức năng sử dụng đất, khả năng đáp ứng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong quá trình lập, thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch, giải quyết thủ tục về quy hoạch kiến trúc các dự án đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch) và các dự án có chức năng văn phòng kết hợp lưu trú đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan và các quy hoạch được phê duyệt.

Đặc biệt, kiểm soát các dự án, công trình có nhu cầu chuyển đổi các chức năng không phải nhà ở thành nhà ở, thận trọng xem xét khi tham mưu, báo cáo UBND thành phố, xem xét giải quyết các thủ tục về quy hoạch kiến trúc...

Sở Xây dựng kiểm soát, quản lý các công trình xây dựng, công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế thi công, hoạt động xây dựng của các chủ đầu tư đảm bảo chức năng sử dụng công trình, cũng như các chỉ tiêu khác phù hợp quy hoạch được duyệt; kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh giấy phép xây dựng đảm bảo thực hiện đúng quy hoạch và các quy định hiện hành theo phân cấp quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng.

Bên cạnh đó, rà soát việc chuyển đổi công năng thành nhà ở của các dự án thương mại dịch vụ nói chung, các dự án có chức năng văn phòng kết hợp lưu trú và các cơ sở lưu trú du lịch nói riêng trên địa bàn thành phố, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố và các quy định hiện hành; phát hiện, ngăn chặn và đề xuất kịp thời các sai phạm trong quá trình các chủ đầu tư thực hiện dự án.

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh loại hình công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hoạt động kinh doanh bất thường, trái quy định; thực hiện quản lý, kiểm soát các hoạt động kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch đảm bảo phù hợp quy hoạch phát triển du lịch của thành phố, tuân thủ quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch và biệt thự du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và các quy định hiện hành có liên quan.

Cục Thuế Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thông báo với các nhà đầu tư về các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ phải nộp khi nhà đầu tư thực hiện chuyển quyền sử dụng đất. Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xây dựng, quá trình thực hiện, khai thác dự án bất động sản nói chung, dự án có chức năng văn phòng kết hợp lưu trú và dự án cơ sở lưu trú du lịch nói riêng trên địa bàn quản lý; chịu trách nhiệm trong thực hiện việc quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện theo phân cấp, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy hoạch, quy chế quản lý được phê duyệt, quy chuẩn xây dựng Việt Nam và quy định pháp luật liên quan.

Lam Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
EVN khẩn trương xây dựng cơ chế giá điện mua từ Lào
EVN khẩn trương trình Chính phủ về xây dựng cơ chế giá điện nhập khẩu từ Lào và hoàn thành trong quý 1/2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội yêu cầu quản chặt việc đầu tư, xây dựng, kinh doanh Condotel, Officetel