Theo kết quả thanh tra, sau khi có quy hoạch rừng 2008, các cơ quan quản lý liên quan đã buông lỏng quản lý dẫn tới các trường hợp vi phạm đất đai, mua bán chuyển nhượng, vi phạm trật tự xây dựng tiếp tục diễn ra tại các xã có rừng.

Hàng loạt sai phạm tại đất rừng Sóc Sơn: Đề nghị chuyển công an điều tra

22/03/2019, 10:12

Theo kết quả thanh tra, sau khi có quy hoạch rừng 2008, các cơ quan quản lý liên quan đã buông lỏng quản lý dẫn tới các trường hợp vi phạm đất đai, mua bán chuyển nhượng, vi phạm trật tự xây dựng tiếp tục diễn ra tại các xã có rừng.

Nhiều biệt thự được xây dựng tại Sóc Sơn - Ảnh: Vietnamnet

Ngày 21.3, Thanh tra TP Hà Nội đã thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn 8 xã và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn.

Buông lỏng quản lý

Theo kết quả thanh tra, sau khi có quy hoạch rừng 2008, các cơ quan quản lý liên quan đã buông lỏng quản lý dẫn tới các trường hợp vi phạm đất đai, mua bán chuyển nhượng, vi phạm trật tự xây dựng tiếp tục diễn ra tại các xã có rừng.

Năm 2012, UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã chồng lên quy hoạch đất rừng của 8 xã đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 29.5.2008.

Tổng diện tích chồng lấn là 340,12ha (trong đó: Bắc Sơn: 41,32ha, Phù Linh: 18,12ha, Hồng Kỳ: 23,73ha, Hiền Ninh: 28,57ha, Nam Sơn 29,29ha; Tiên Dược: 6,17ha) là vi phạm Điều 2 Thông tư số 13/2011 của liên Bộ Xây dựng - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài nguyên và môi trường.

Việc này dẫn đến UBND các xã căn cứ vào quy hoạch nông thôn mới đã thực hiện nhiều dự án xây dựng đường nông thôn mới làm ảnh hưởng đến diện tích đất rừng.

Liên quan tới các vi phạm về công tác quản lý đất rừng phòng hộ, UBND các xã đã buông lỏng quản lý; không lưu giữ hồ sơ quản lý đất đai đầy đủ; không cập nhật và theo dõi biến động trong sử dụng đất; không xác định được số hộ được mượn đất theo hình thức Sổ Lâm bạ; không xác định được tình trạng sử dụng đất, mua bán, chuyển nhượng đất rừng của các hộ là thiếu trách nhiệm, vi phạm Điều 6 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND huyện Sóc Sơn ký cho các hộ mượn đát đất theo Quyết định số 6025/QĐ-UB ngày 19.11.1988 của UBND Thành phố, theo hình thức Sổ Lâm bạ, nhưng UBND huyện và UBND các xã không theo dõi, không thống kê được số lượng sổ đã cấp.

Hiện nay, UBND huyện Sóc Sơn giao Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Sóc Sơn ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng cho 94 hộ gia đình, cá nhân tại 7 xã. Hàng năm, UBND huyện Sóc Sơn, không lập kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trình cấp có thâm quyền phê duyệt, không theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, một số vị trí chưa xác định ranh giới rừng.

Ban quản lý rừng phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội (trước đây là Lâm trường Sóc Sơn) không lưu giữ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc giao khoán, tình trạng sử dụng 186,63ha đất trên địa bàn 7 xã (Nam Sơn, Hồng Kỳ, Phù Linh, Hiện Ninh, Quang Tiến, Tiên Dược, Minh Phú); buông lỏng quản lý, không kịp thời kiểm tra, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương xử lý vi phạm đất đai, không có biện pháp ngăn chặn để các hộ mua bán chuyển nhượng cho các hộ ngoài địa phương, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình nhà ở, nhà vườn trong phạm vi đất rừng phòng hộ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thiếu kiểm tra, hướng dẫn trong công tác quản lý nhà nước, không kiểm tra, giám sát đối với Ban quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội về đất rừng và để đơn vị buông lỏng quản lý...

Cấp sổ đỏ sai quy định

Thanh tra TP chỉ rõ, theo số liệu, bản đồ và tài liệu do Công ty Đo đạc và khoáng sản và UBND các xã cung cấp, thể hiện các thửa đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ năm 2008, gồm: xã Hiền Ninh: 245 thửa, có 206 thửa có ranh giới, chủ sử dụng đất; xã Nam Sơn: 555 thửa, có 234 thửa có ranh giới, chủ sử dụng đất; xã Tiên Dược: 161 thửa, có 42 thửa có ranh giới, chủ sử dụng đất; xã Hồng Kỳ: 104 thửa, có 78 thửa có ranh giới, chủ sử dụng đất; xã Phù Linh: 110 thửa, có 15 thửa có ranh giới, chủ sử dụng đất; xã Bắc Sơn: 588 thửa, có 167 thửa có ranh giới, chủ sử dụng đất; xã Quang Tiến: có 44 thửa (chưa xác định được ranh giới, chủ sử dụng đầu); nhưng chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Về cấp Giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND ba xã: Phù Linh, Nam Sơn, Hồng Kỳ, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Sóc Sơn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn, UBND huyện Sóc Sơn xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 13 trường hợp sử dụng đất trong quy hoạch rừng phòng hộ sau năm 2008 là vi phạm quy định tại Điều 13 Luật Đất đai năm 2003, Điều 6 Luật Đất đai năm 2013.

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Sóc Sơn làm thủ tục chuyển nhượng, cấp đổi giấy chứng nhận cho 22 trường hợp mua bán, chuyển nhượng đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ sau năm 2008, là vi phạm Điều 12 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; khoản 4, Điều 191 Luật Đất đai năm 2013.

Có 12 trường hợp tại 4 xã Hiền Ninh, Phù Linh, Quang Tiến, Tiên Dược mua bán, chuyển nhượng đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ, cụ thể: Phù Linh: 2; Tiên Dược 5; Hiền Ninh 2; Quang Tiến 3. Việc này vi phạm Điều 12, Luật Bảo vệ và phát triển rừng nhưng UBND xã Phù Linh, Tiên Dược, Quang Tiến vẫn xác nhận, chứng thực vào hợp đồng mua bán của các hộ là vi phạm.

Ngoài ra, tại 7 xã Tiên Dược, Quang Tiên, Hiền Ninh, Phù Linh, Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, có 219 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình, nhà ở sau năm 2008 (Tiên Dược: 82 trường hợp, Quang Tiến: 04 trường hợp, Hiền Ninh: 46 trường hợp, Phù Linh: 8 trường hợp, Nam Sơn: 51 trường hợp, Bắc Sơn: 11 trường hợp, Hồng Kỳ: 15 trường hợp), vi phạm Điều 12 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng...

Cùng với đó, UBND 7 xã, Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Sóc Sơn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND huyện Sóc Sơn thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý về đất đai và trật tự xây dựng dẫn tới nhiều công trình đã xây dựng với quy mô lớn mà không kiểm tra và xử lý.

Chuyển hồ sơ sang Công an

Thanh tra đề nghị UBND Thành phố giao UBND huyện Sóc Sơn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với tập thể và cá nhân qua các thời kỳ từ năm 2006-2018.

Cùng với đó, cần tổ chức cưỡng chế đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng năm 2017-2018 trên địa bàn các xã: Tiên Dược, Quang Tiến, Hiền Ninh, Phù Linh, Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ đã được UBND huyện Sóc Sơn lập hồ sơ xử lý vi phạm, trả lại nguyên trạng ban đầu.

Đối với các công trình vi phạm về đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm trật tự xây dựng từ năm 2006-2018, thiết lập hồ sơ, có phương án xử lý đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đất đai sử dụng đúng mục đích. Đồng thời, phải kiểm tra, rà soát các sổ đỏ đã cấp trên địa bàn 07 xã; làm rõ các trường hợp cấp sổ đỏ nằm trong quy hoạch rừng, có phương án xử lý theo quy định.

Đặc biệt, Thanh tra TP kiến nghị cho phép Thanh tra Thành phố chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đối với những vi phạm trong việc chứng thực, xác nhận mua bán, chuyển nhượng đất dẫn đến việc xây dựng công trình vi phạm trong quy hoạch rừng năm 2008 để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lam Thanh

Bài liên quan
Thanh tra kết luận bến xe Huế cho thuê đất sai luật thu lợi tiền tỷ
Thêm một doanh nghiệp của tỉnh Thừa Thiên – Huế là Công ty Cổ phần Bến xe Huế vi phạm quy định về cho thuê đất thu lợi hàng tỷ đồng bị Thanh tra sở TN&MT xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hơn 10.000 đại biểu và người phục vụ Đại hội Đảng âm tính lần 2 với SARS-CoV-2
9 giờ trước Tin tức - sự kiện
Kết quả xét nghiệm lần 2 vi rút SARS-CoV-2 với hơn 10.000 đại biểu và người phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đều đã có kết quả âm tính. Với kết quả này, môi trường tiến hành Đại hội Đảng được đảm bảo an toàn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng loạt sai phạm tại đất rừng Sóc Sơn: Đề nghị chuyển công an điều tra