Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh toàn ngành cần thực hiện "5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung và 2 kiện toàn".

Ngành tuyên giáo với '5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung và 2 kiện toàn'

Tú Viên | 23/12/2022, 18:49

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh toàn ngành cần thực hiện "5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung và 2 kiện toàn".

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, 2 năm qua, dù dịch bệnh gây rất nhiều khó khăn, nhất là ở TP.HCM, song với sự nỗ lực, cố gắng, cùng sự đồng hành của cả nước, TP.HCM đã vươn lên mạnh mẽ. Hội nghị lần này là dịp hướng về TP.HCM, hướng về miền Nam thân yêu sau dịch COVID-19. Trưởng ban Tuyên giáo cũng thống nhất cao với kết quả công tác tuyên giáo năm 2022.

nghia-3-1383.jpeg
Các đại biểu nghe tham luận tại hội nghị - Ảnh: P.V

Về mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ giải pháp công tác tuyên giáo năm 2023, ngành tuyên giáo phải thực hiện nghiêm túc 5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung và 2 kiện toàn, để tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng tốt hơn.

Nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, để phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả trong hoạt động của công tác tuyên giáo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn ngành kiên định 5 nội dung:

Đó là tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong thời kỳ mới. Theo ông Nghĩa, tư tưởng đó phải được thấm sâu trong từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, không cho phép ai được ngả nghiêng dao động về mục tiêu cao cả ấy.

Kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Kiên định con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kiên định những nguyên tắc cơ bản của Đảng.

Kiên định phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Về 4 yêu cầu, Trưởng ban Tuyên giáo nhấn mạnh đến yêu cầu công tác tuyên giáo phải có tính đảng, tính chiến đấu, phải truyền cảm hứng xuống tới cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong đảng viên. Công tác giáo dục và thuyết phục phải được nâng cao, đặc biệt chú trọng tới tính thực tiễn, nêu cao vai trò trách nhiệm. Đó là yêu cầu phải triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm có khâu đột phá; yêu cầu trong công tác luôn phải đặt quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Đồng thời, phải chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả, không để “vùng trắng” về công tác tư tưởng.

Về 3 tập trung, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương nhắc đến việc tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu đối với công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu về thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công tác lý luận không thể chậm trễ và phải dự báo được một số chiều hướng về tư tưởng, từ đó có giải pháp chủ động, xử lý tốt các tình huống phát sinh.

Tiếp theo là tập trung đổi mới công tác học tập nghị quyết để các nghị quyết đi vào cuộc sống được nhanh chóng, kịp thời và phát huy hiệu quả thiết thực. Tập trung nâng cao nhận thức về tầm quan trọng cũng như nâng tầm tham mưu đối với lĩnh vực khoa giáo của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, đây là những lĩnh vực được nhân dân rất quan tâm và mang ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Về 2 kiện toàn, đó là tổ chức bộ máy tuyên giáo trung ương và tuyên giáo các cấp để đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu quả; xây dựng quy chế làm việc nội bộ, quy chế làm việc giữa ngành tuyên giáo với các bộ ngành, đơn vị.

Trước đó, các đại biểu cũng đã nghe nhiều tham luận của các bộ ngành và địa phương. Hội nghị thống nhất, phương châm, khẩu hiệu hành động năm 2023 là "Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tình cảm sâu nặng của kiều bào với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
một giờ trước Theo dòng thời sự
Dù bận trăm công nghìn việc, lịch trình hoạt động dày đặc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện trách nhiệm, tình cảm đặc biệt dành cho kiều bào.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành tuyên giáo với '5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung và 2 kiện toàn'