Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ký ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15.10.2018 quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Quy định về BHXH bắt buộc cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

tuyetnhung | 25/10/2018, 17:12

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ký ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15.10.2018 quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, đối tượng áp dụng nghị định gồm: Thứ nhất, người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu đối tượng NLĐ này thuộc một trong hai trường hợp sau: Di chuyển trong nội bộ DN theo quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3.2.2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 điều 187 của Bộ luật Lao độngsẽ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại nghị định này.

Thứ hai, người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Thứ ba, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài.

NLĐ và người sử dụng lao động quy định tại nghị định này có đầy đủ quyền và trách nhiệm theo quy định của Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động.

NLĐ thuộc đối tượng được quy định tại nghị định này thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc sau đây: Ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất. Các chế độ này tính trên thời gian NLĐ tham gia BHXH.

Việc thực hiện chuyển đổi chế độ BHXH đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng không còn cư trú tại Việt Nam được quy định như sau: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khi không tiếp tục cư trú tại Việt Nam có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH; tường hợp có nguyện vọng thì được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.Mức trợ cấp một lần đối với NLĐ thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 65 của Luật BHXH.

Về mức đóng và phương thức đóng BHXH, Nghị định quy định, từ ngày 1.1.2022, hằng tháng NLĐ đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. NếuNLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Người sử dụng lao động, hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ như sau: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 1.1.2022.

NLĐ mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và thuộc diện áp dụng BHXH bắt buộc thì NLĐ và người sử dụng lao động chỉ đóng BHXH đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. Riêng tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải đóng theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

Nghị định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.12.2018. Riêng các chế độ về hưu trí và tử tuất quy định tại điều 9 và điều 10 của nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2022.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hỏa tốc rà soát, cách ly người đến, điều trị tại Bệnh viện K từ 22.4-6.5
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương hỏa tốc rà soát, cách ly những người đã từng điều trị, thăm khám, đến Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều ) trong thời gian từ ngày 22.4- 6.5.2021.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quy định về BHXH bắt buộc cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam