Khoa học kỹ thuật

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: Hành trình 40 năm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
2 tháng trước Khoa học - công nghệ
Trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và có vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trong thời đại Hồ Chí Minh, trí thức nước nhà không ngừng phấn đấu, hy sinh, hăng hái tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO